Klasse 4 alarm

Klasse 4 is een systeem dat 24/7 automatisch de positie van het voertuig kan bepalen en
real-time kan doorgeven aan een Particuliere Alarm Centrale (PAC) alsmede een startonderbreker/blokkeersysteem.

Dit systeem is minimaal voorzien van de volgende functies:

- positiebepaling volgens GPS;
- communicatie via GSM;
- startonderbreker/blokkeersysteem welke na diefstal verplaatsing van het voertuig op eigen kracht kan voorkomen.